O nas Download Kontakt For Employers

WORK AND TRAVEL USA
WORK EXPERIENCE EUROPE
WORK AND STUDY CANADA
NAUKA I PRACA W AUSTRALII
ROK SZKOLNY W USA
INTERNSHIP
H2B
KARTA ISIC
TURYSTYKA
KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM

 •  ZGŁOSZENIE I DOKUMENTY 
 •   WIZA I PRACA 
 •  POBYT I OPIEKA 
 •    OPŁATY  
ZGŁOSZEIE I DOKUMENTY

Procedura aplikacyjna

 • W dniu zapisu następuje podpisanie umowy oraz wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 800 PLN. Lingwista ATJ S.A. przedstawi uczestnikowi listę niezbędnych dokumentów, które należy dostarczyć wraz z wypełnioną aplikacją do naszej siedziby. Wszystkich opłat dokonuje się w biurze warszawskim lub na konto biura.
 • Osoby, które nie maja certyfikatu zaświadczającego znajomość języka angielskiego, przystępują do testu w biurze Lingwisty ATJ S.A.
 • W dniu złożenia kompletu aplikacyjnego należy wpłacić pierwszą ratę za program w wysokości 2500 PLN.
 • Drugą ratę za program w wysokości 2500 PLN należy wpłacić w okresie do 30 dni od złożenia kompletu aplikacyjnego.
 • W czasie oczekiwania na promesę wizową może nastąpić telefoniczne interview, które przeprowadzi przyszły pracodawca.
 • Otrzymanie promesy wizowej.
 • Złożenie wniosku o wizę.

Potrzebne dokumenty
Uczestnicy programu są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

 • Wypełniona aplikacja.
 • 1 list referencyjny (od byłego pracodawcy, wykładowcy, itp.) - na formularzu
 • zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia - na formularzu
 • 3 zdjęcia formatu paszportowego (z uśmiechniętą twarzą).
 • Kserokopie poprzednich wiz amerykańskich oraz I-94 cards
 • CV w języku angielskim
 • Certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego (jeśli uczestnik posiada).

Potrzebne aplikacje i formularze dostępne są w naszym biurze. W/w dokumenty należy dostarczyć do biura Lingwisty w ciągu 7 dni od daty zapisu na program.

WIZA I PRACA

Wiza
Nasze zadanie polega na dostarczeniu, wydanej na podstawie aplikacji, promesy wizowej. Z tym formularzem uczestnik udaje się do ambasady amerykańskiej i tam po wypełnieniu wniosku wizowego i wpłacie opłaty wizowej otrzymuje pracowniczą wizę H2B. Wiza ta upoważnia do legalnej pracy na terenie USA w okresie od 4 do 10 miesięcy u jednego pracodawcy, z którym umowa zostanie podpisana w Polsce. Wizę można przedłużyć do 18 miesięcy pod koniec okresu zatrudnienia, na miejscu w USA. Program rozpoczyna się kilka razy w roku.

Należy pamiętać, że procedura aplikacyjna i wizowa trwa 5 - 8 miesięcy. Czas oczekiwania na wizę w ambasadzie wynosi ok. dwóch tygodni. Ambasada amerykańska może odmówić wydania wizy, jeśli uczestnik w aplikacji podał fałszywe dane, wcześniej odmówiono mu wydania wizy, miał problemy z prawem lub, jego rodzina przebywa lub przebywała nielegalnie w USA.

Praca
Praca, którą podejmują uczestnicy programu to najczęściej: kelner, hostessa, portier, recepcjonista, sprzątanie w hotelach i motelach, obsługa klienta, sprzedaż biletów, proste prace w ogrodzie, pomoc w kuchni, praca w sklepach, marketach, parkach rozrywki. Stanowisko pracy zależy od osobistych predyspozyji, a szczególnie od poziomu znajomości języka angielskiego.

Praca płatna jest od 6,5 do 15 USD za godzinę. Dodatkowo, przy bezpośredniej obsłudze klienta (kelnerzy, hostessy) możliwe są napiwki. Czas pracy wynosi najczęściej ok.30 - 40 godzin tygodniowo, a system pracy jest zmianowy. Dobrzy pracownicy mogą liczyć na lepszą stawkę godzinową lub nadgodziny. Do miejsca pracy z lotniska każdy dojeżdża na własną rękę i własny koszt. Rozkłady jazdy pociągów i autobusów dostępne są w internecie.

ZAKWATEROWANIE I OPIEKA

Zakwaterowanie
Większość pracodawców zapewnia możliwość zakwaterowania lub pomaga w znalezieniu mieszkania. Są to przede wszystkim kilkuosobowe pokoje lub mieszkania z kuchnią i łazienką zlokalizowane w pobliżu miejsca pracy lub dobrym dojazdem. Opłaty wynoszą w granicach 200-500 USD za miesiąc od osoby, w zależności od standardu i lokalizacji. Czasem konieczne jest wpłacenie kaucji lub wynajęcie dodatkowego wyposażenia. Wyżywienie jest opłacane i przygotowywane przez uczestnika. Często jednak zdarza się, że posiłki zapewnia lub proponuje pracodawca.

Bilet
Na życzenie uczestnika Lingwista ATJ S.A. może zorganizować przelot do USA. Bilet lotniczy gwarantuje przelot w obie strony i ma określone daty wylotu i powrotu. Możliwa jest zmiana daty powrotu (czasami za niewielką opłatą). Cena biletu jest zależna od daty wylotu, miejsca lotu oraz linii lotniczej i będzie podawana każdemu Uczestnikowi indywidualnie. Lot najczęściej odbywa się z przesiadką w jednym z europejskich miast, np. Londynie, Brukseli, Kopenhadze, Frankfurcie.

Opieka
Każdy uczestnik programu objęty jest opieką amerykańskiej organizacji (wszelkie kontakty podane zostaną przed wyjazdem). W trudnych sytuacjach należy kontaktować się również z biurem w Warszawie pod numerem telefonu: +48 22 838 82 97.

Ubezpieczenie
Każdy klient zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia KL/NW na czas pobytu w USA. W wypadku, jeśli organizator nie zawrze ww. ubezpieczenia w programie, klient zobowiązany jest do wykupienia takiego ubezpieczenia w biurze Lingwisty ATJ S.A. lub przedstawienia stosownych dokumentów w biurze Lingwista ATJ S.A.

Obcokrajowcy
W programie mogą uczestniczyć również obywatele innych narodowości. Jednak powinni oni samodzielnie zasięgnąć informacji dotyczących dodatkowych formalności związanych z ich obywatelstwem w ambasadzie amerykańskiej.

CENY

 • W dniu złożenia kompletu aplikacyjnego należy wpłacić pierwszą ratę za program w wysokości 2500 PLN.
 • Drugą ratę za program w wysokości 2500 PLN należy wpłacić w okresie do 30 dni od złożenia kompletu aplikacyjnego.

Wnoszone przez Uczestnika opłaty pokrywają:

 • realizację czynności organizacyjnych dotyczących programu Work USA
 • przeprowadzenie egzaminu językowego
 • promesę wizową i związaną z nią procedurę aplikacyjną
 • znalezienie oferty pracy w USA
 • materiały informacyjne
 • pomoc w nagłych sytuacjach na terenie USA
 • pomoc w uzyskaniu wizy amerykańskiej

Opłaty nie pokrywają:

 • kosztów dojazdu na spotkania
 • kosztów przelotu do USA
 • ubezpieczenia zdrowotnego NW/KL w czasie pobytu w USA
 • kosztów związanych z podróżami na terenie USA (w tym dojazdu z lotniska do pracodawcy)
 • kosztów mieszkania i wyżywienia na terenie USA
 • kosztów dojazdu do pracy z miejsca zakwaterowania
 • kosztów wniosku wizowego

Wpłaty
Wszelkich wpłat należy dokonywać w siedzibie biura w Warszawie
lub na konto:

ATJ S.A.
Ul. Majdańska 19
04-088 Warszawa
Nr Konta: 67 1750 0009 0000 0000 0574 1483

  ATJ S.A: 01-088 Warszawa, ul. Majdańska 19. Kontakt: 01-010 Warszawa ul. Nowolipki 27, tel.:(22)636-76-56, fax:(22)838-91-54.
© 2008 ATJ S.A.