O nas Download Kontakt For Employers

WORK AND TRAVEL USA
ROK SZKOLNY W USA
KARTA ISIC
TURYSTYKA
KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM

ROK SZKOLNY W USA

WARUNKI UCZESTNICTWA: Wiek 15-18 lat (kandydat nie może ukończyć w USA 19-go roku życia). Dobra znajomość języka angielskiego (min. 4 lata nauki, dobry stopień). W programie mogą uczestniczyć uczniowie szkół średnich, którzy mają pozytywne oceny, nie powtarzali klasy i nie przysparzali problemów wychowawczych.
 
OSOBOWOŚĆ UCZNIA: samodzielność, otwartość, pozytywne nastawienie do ludzi, tolerancyjność, umiejętność łatwego odnajdywania się w niespodziewanych sytuacjach. Oczekuje się od nowego kandydata, że będzie brał aktywny udział w życiu rodzinnym i wykonywał wszelkie obowiązki domowe z własnej inicjatywy.
 
WYBRANIE STANU: Najczęściej nasi klienci wyjeżdżają do takich stanów jak: Washington, Ochio, North Carolina, South Carolina, Texas, Iowa i Minnesota czy też Nowy York.
W każdym stanie panuje podobny, amerykański styl życia, dlatego nie odgrywa większej roli, w którym z nich student znajdzie swój "drugi dom". Możliwe jest również wybranie stanu lub spełnienie innych życzeń klienta - na ogół wymaga to jednak dopłaty oraz znacznie wcześniejszego zgłoszenia się na wyjazd (nawet do 16 miesięcy wcześniej).

ROZMOWA KWALFIKACYJNA: Uczniowie zainteresowani programem i spełniający wstępne kryteria (wiek, dobre oceny) zgłaszają się do oddziału ATJ LINGWISTA na rozmowę kwalifikacyjną. Celem rozmowy jest poznanie kandydata, jego motywacji, a także oczekiwań w stosunku co do wyjazdu. Rozmowa prowadzona jest po angielsku. Po rozmowie z kandydatem przeprowadzany jest test językowy, na który należy przynieść ze sobą kopie świadectw szkolnych z ostatnich trzech lat.

OPIEKA: ATJ S.A. LINGWISTA i Fundacja Amerykańska zapewnia na miejscu opiekę rodziny, szkoły oraz przedstawiciela amerykańskiego, który będzie w kontakcie z uczniem.

SZKOŁA: Nasz klient jest kierowany do jednej z amerykańskich szkół średnich "High School". W szkole uczniowie mogą wybrać te przedmioty, które odpowiadają ich zainteresowaniom i zdolnościom. W zależności od  chęci, uczniowie mogą podjąć naukę w szkołach publicznych lub prywatnych (co wiąże się z większą opłatą za program).

Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry, a szkoła na ogół trwa 4 lata
(9 -12 klasa). Szkoła sama decyduje, do której klasy trafi Klient oraz czy jest możliwe, żeby otrzymał on dyplom ukończenia szkoły (matura).

RODZINA: Każda wybrana rodzina amerykańska jest starannie sprawdzana oraz wielokrotnie wizytowana przez naszego amerykańskiego przedstawiciela. Należy pamiętać, że rodziny amerykańskie nie biorą pieniędzy za zakwaterowanie i opiekę nad studentem. Robią to dlatego, aby przybliżyć amerykański sposób życia obcokrajowcom.

ŻYCIE SZKOLNE, SPORT, CZAS WOLNY: Po lekcjach uczniowie mają lunch w szkolnym barze lub stołówce, a następnie biorą udział w zajęciach popołudniowych, dzięki czemu amerykańska społeczność uczniowska jest ze sobą ściśle związana i cechuje ją tzw. "szkolny patriotyzm". W szkole istnieje wiele kółek zainteresowań i klubów, gdzie uczniowie nawiązują nowe znajomości i przyjaźnie.

DŁUGOŚĆ POBYTU: Większość uczestników wybiera roczny pobyt w szkole. Dobrze jest, by przed wyjazdem do USA uczeń wraz z rodzicami odbył rozmowę z dyrektorem swojej szkoły i ustalił warunki zaliczeń roku szkolnego, który zamierza spędzić w Stanach Zjednoczonych.

CENA OBEJMUJE:

 • zakwaterowanie i wyżywienie u rodziny amerykańskiej (FB w weekend, HB w pozostałe dni)
 • wystawienie dokumentów uprawniających do ubiegania się o wizę J-1
 • opiekę i nadzór lokalnego koordynatora
 • transfer z i na lotnisko w trakcie podróży do i z USA
 • pomoc zagranicznego organizatora programu na terenie USA przez 24 h na dobę
 • szkolenie informacyjne przed wylotem z Polski i szkolenie adaptacyjne w ciągu pierwszych 2 tygodni pobytu w USA
 • regularne raporty z postępów w nauce

CENA NIE OBEJMUJE:

 • pośrednictwa wizowego – 150 PLN
 • opłaty za wizę – 140 USD**
 • Opłaty SEVIS – 180 USD**
 • Kosztów podróży z i do USA
 • Wycieczki szkolne
 • Niektóre opłaty szkolne np. strój sportowy
 • Opłaty za późniejszą rejestrację,
 • ubezpieczenia medycznego,
 • kieszonkowego (min. 200 USD/miesięcznie)

PROCEDURA ZAPISÓW I KWALIFIKACJI NA WYJAZD:

 • Wypełnienie zgłoszenia i rozmowa kwalifikacyjna do 30.01.2012 r. na wyjazd roczny - 1500 PLN.
 • Załączenie ostatniego świadectwa szkolnego, opinii szkoły ze stemplem i podpisem wychowawcy oraz opinii nauczyciela języka angielskiego.
 • Po zakwalifikowaniu się na wyjazd następuje wpłata I - szej raty (1800 USD publiczna / prywatna*) w terminie 14 dni po akceptacji, II wpłata na 2 miesiące przed wyjazdem (5800 USD szkoła publiczna / 18 200 USD szkoła prywatna*).

MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI BEZ POTRĄCEŃ (z wyjątkiem 1500 PLN) W CIĄGU 7 DNI OD MOMENTU AKCEPTACJI.

WIZA I SAMOLOT: W celu otrzymania wizy amerykańskiej należy posiadać paszport ważny przynajmniej 2 lata.  ATJ LINGWISTA może pośredniczyć uzyskaniu wizy i biletu lotniczego na życzenie klienta.

 • Wiza J-1 - dla uczestników programu szkół publicznych. Zaakceptowani uczestnicy otrzymują dokument wizowy DS 2019, niezbędny do ubiegania się o wizę J-1. Obowiązek posiadania wizy J-1 dotyczy również osób, które mają wizę turystyczną oraz posiadają obywatelstwa innych krajów. Dokumenty wizowe DS 2019 są wydawane uczestnikom po uregulowaniu całkowitej opłaty za program. Uczestnicy programu starają się o wizę osobiście w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub Konsulacie w Krakowie. Do kosztów uzyskania wizy należy doliczyć opłatę rejestracyjną SEVIS.
 • Wiza F-1 - dla uczestników programu szkół prywatnych. Wiza F-1 jest wizą studencką uprawniającą do studiowania w USA. Dokumenty wizowe I-20, niezbędne do ubiegania się o ten rodzaj wizy, wydawane są uczestnikom programu po uregulowaniu całkowitej opłaty za program  Do kosztów uzyskania wizy należy doliczyć opłatę rejestracyjną SEVIS.

ATJ Lingwista również organizuje Rok Szkolny w innych krajach mi.in. Francja, Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania.  O aktualną ofertę oraz promocje pytaj w naszych biurach!

* ceny te są cenami przybliżonymi i mogą ulec zmianie w zależności od daty zgłoszenia kandydata, szkoły publicznej/prywatnej oraz miejsca pobytu miasta/stanu.
** ceny mogą ulec zmianie w zależności od Departamentu Stanu USA (dot. SEVIS) jak i konsulatu (dot. Opłaty wizowej).

  ATJ S.A: 01-088 Warszawa, ul. Majdańska 19. Kontakt: 01-010 Warszawa ul. Nowolipki 27, tel.:(22)636-76-56, fax:(22)838-91-54.
© 2008 ATJ S.A.