O nas Download Kontakt For Employers

WORK AND TRAVEL USA
WORK EXPERIENCE EUROPE
WORK AND STUDY CANADA
NAUKA I PRACA W AUSTRALII
ROK SZKOLNY W USA
INTERNSHIP
H2B
KARTA ISIC
TURYSTYKA
KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM

  •  WORK EXPERIENCE NA CYPRZE
  •  WIELKA BRYTANIA
  •  WARUKI UCZESTNICTWA
STUDENTS WORK EXPERIENCE CYPRUS - CYPR

Program przeznaczony jest dla osób uczących się w wieku 19-28 lat znających język angielski na poziomie średnio-zaawansowanym (przy pracach prostych) oraz na poziomie konwersacyjnym dla zawodów kelner, recepcjonista, sprzedawca.

Uczestnik programu wypełnia zgłoszenie, podpisuje umowę, przygotowuje niezbędne dokumenty. Po dokonaniu pełnych wpłat i zaakceptowaniu przez cypryjskiego pracodawcę uczestnik otrzymuje kontrakt.

Najkrótszy czas trwania programu to 12 tygodni (w niektórych przypadkach 10 tygodni) do 1 roku.
Program zapewnia: Podpisanie kontraktu (przed wyjazdem), zakwaterowanie i wyżywienie, przelot na Cypr.

Czas pracy: 6 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie.

Płatne praktyki: Miejsce odbywania praktyk - miejscowości turystyczne na Cyprze. Hotele, restauracje, sklepy, małe przedsiębiorstwa, fabryki np. żywności, firmy remontowo-budowlane.

Zarobki: 250 - 450 CYP miesięcznie.

Obowiązki: Uczestnik programu zobowiązany jest do punktualności, sumienności, odpowiedzialności, właściwego wykonywania swoich obowiązków zgodnie z instrukcjami jakich udzieli pracodawca, do właściwego ubioru, miłego zachowania i uśmiechu na co dzień. Program jest nadzorowany przez ATJ Lingwista i w razie problemów możliwy jest całodobowy kontakt z przedstawicielem ATJ Lingwista na Cyprze.

Ubezpieczenie: uczestnik programu jest ubezpieczony na cały okres trwania praktyk (ubezpieczenie NW i KL). Pierwszy miesiąc pobytu traktowany jest jako próbny i w wypadku nie spełnienia oczekiwań pracodawcy kontrakt może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

Rodzaje prac: hotelarstwo, pomoc w kuchni, pokojówka, sprzątaczka, barman, proste prace remontowo budowlane. Podatki opłacane są w całości przez pracodawcę.

Cena: 350 Euro + 1000 PLN
WIELKA BRYTANIA

STUDENTS WORK EXPERIENCE U.K. - CAŁA WIELKA BRYTANIA
Program Work Experience U.K. przeznaczony jest dla młodzieży uczącej się w wieku od 19 do 30 roku życia. Od uczestników programu wymagane jest swobodne posługiwanie się językiem angielskim na poziomie konwersacyjnym. Każdy uczestnik przed wyjazdem zobowiązany jest zdać egzamin z języka angielskiego. Skierowanie na praktyki uczestnik otrzymuje przed wyjazdem.

Czas trwania programu: od 12 do 24 tygodni.

Zakwaterowanie. Uczestnik programu zaraz po przyjeździe zostaje zakwaterowany w apartamentach lub pokojach gościnnych. Zakwaterowanie organizuje brytyjski organizator i jest płatne dodatkowo (pokoje 2-osobowe, opłata tygodniowa od 40 do 85 GBP. Ofertę zakwaterowania otrzymuje się od pracodawcy.

Płatne praktyki. Pierwsza rozmowa z pracodawcą odbywa się zgodnie z wyznaczonym terminem podjęcia praktyk najpóźniej w ciągu 7 dni po przyjeździe. Obowiązki uczestnika programu: punktualność, sumienność, odpowiedzialność, wykonywanie zleconych prac zgodnie z instrukcjami przełożonego, właściwy strój, miły sposób bycia, zalecany uśmiech na co dzień.

Miejscem odbywania praktyk są: Hotele, restauracje, parki rozrywki, sklepy, małe przedsiębiorstwa, fabryki np. żywności, firmy remontowo-budowlane (najczęściej wykonywane zawody: sprzątacze, kelnerzy, portierzy, pomoc w kuchni, dozorcy, sprzedawcy)

Minimalne płace: stawka za 1 godzinę to 4,85 GBP/godz. dla osób poniżej 22 roku życia, 5,35 GBP/godz. dla osób powyżej 22 roku życia.

Czas pracy: 39 godzin tygodniowo, w niektórych przypadkach możliwe są nadgodziny.

Ubezpieczenie: uczestnik ubezpieczony jest na cały okres odbywania praktyk w Wielkiej Brytanii (ubezpieczenie NW i KL).

Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w Programie Work Experience U.K. / Cyprus.

Cena: 350 GBP + 1000 PLN

INTERNSHIP "VANILLA PLACEMENT" - (Bezpłatne praktyki ukierunkowane zawodowo) - WIELKA BRYTANIA

Program skierowany jest do studentów i absolwentów wyższych uczelni (wiek 19-30 lat), którzy pragną zdobyć doświadczenie w swoim zawodzie w renomowanych firmach brytyjskich. Organizator Brytyjski kieruje uczestników programu, w zależności od zapotrzebowania, do banków, dużych firm handlowych, firm komputerowych, wydawnictw, biur turystycznych itp. W czasie programu uczestnik ma możliwość poznania funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, często jest asystentem managera, wykonuje również prace wymagające dużej wiedzy, sumienności, odpowiedzialności. Czas trwania Internship Vanilla Placement minimum 3 miesiące. Uczestnik programu sam opłaca zakwaterowanie w czasie pobytu.
Po zakończeniu praktyk otrzymuje świadectwo University of Cambridge na poziomie Standard Certificate (opłata 35 GBP) lub Advanced Certificate (opłata 45 GBP).

UWAGA:
W czasie trwania stażu uczestnik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.
W ciągu 3 miesięcy należy liczyć się z wydatkami rzędu 900 - 1500 GBP. Uczestnik programu jest ubezpieczony na cały okres pobytu ubezpieczeniem NW i KL.

Cena 394 GBP + 500 PLN

Cena nie zawiera: Zakwaterowania, wyżywienia.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Program przeznaczony jest dla studentów lub uczniów szkół pomaturalnych w wieku 19-28 lat. Klient zobowiązany jest okazać dokument poświadczający, iż jest uczniem lub studentem.

2. Klient musi znać język angielski i zdać egzamin w siedzibie ATJ Lingwista w mo-mencie zapisu na program, wypełnia zgłoszenie i podpisuje umowę z ATJ Lingwi-sta, wypełnia aplikację w języku angielskim.

3. Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
o Dobra znajomość języka angielskiego,
o załączenie 4 zdjęć paszportowych,
o posiadanie ważnego przez co najmniej 1 rok paszportu.
o złożenie CV i listu motywacyjnego do pracodawcy,
o posiadanie pisemnych referencji od przynajmniej jednego pracodawcy (może być praca wakacyjna),
o referencje ze szkoły lub od osób współpracujących, dotyczące uczestnika programu.
o wniesienie pełnych opłat

4. Opłaty:
o Opłaty wersja I: 350 GBP + 1000 PLN (Wielka Brytania)
o 1000 PLN w momencie składania dokumentów
o 350 GBP w momencie potwierdzenia rezerwacji uczestnika w programie Work Experience U.K. przez organizatora brytyjskiego.

o Opłaty wersja II: 350 Euro + 1000 PLN (Cypr)
o 1200 PLN w momencie składania dokumentów
o 300 Euro w momencie potwierdzenia rezerwacji uczestnika w programie Work Experience Cyprus przez organizatora cypryjskiego.
o Opłaty wersja III (Internship): 394 GBP + 1200 PLN

5. Minimalny czas trwania programu to 12 tygodni, maksymalnie 24 tygodnie (w przypadku posiadania urlopu dziekańskiego).

PROGRAM ZAPEWNIA:
1. Przygotowanie kontraktu praktyk,
2. Ubezpieczenie NW i KL (do 3 miesięcy),
3. Pomoc przedstawiciela organizatora brytyjskiego (24 godziny na dobę) na miejscu oraz ATJ Lingwista w przypadku zawiadomienia telefonicznego lub mailem,
4. Pomoc w znalezieniu zakwaterowania (płatnego dodatkowo w Wielkiej Brytanii), zakwaterowanie na Cyprze rezerwuje pracodawca (czynsz często potrącany jest z wynagrodzenia),
5. Transport lotniczy bądź autokarowy,
6. Otrzymanie dyplomu ukończenia praktyk Certificate in Work Experience Uniwersy-tetu Cambridge)
7. Program gwarantuje osiąganie zarobków co najmniej 4,85 GBP za godzinę dla osób poniżej 22 lat i 5,35 GBP za godzinę dla osób powyżej 22 lat (w Wielkiej Brytnii), w wypadku Cypru minimum 250 CYP miesięcznie,
8. Dla osób, które zapiszą się na program do końca roku 2008, bilet lotniczy w dwie strony w cenie.
  ATJ S.A: 01-088 Warszawa, ul. Majdańska 19. Kontakt: 01-010 Warszawa ul. Nowolipki 27, tel.:(22)636-76-56, fax:(22)838-91-54.
© 2008 ATJ S.A.