O nas Download Kontakt For Employers

WORK AND TRAVEL USA
ROK SZKOLNY W USA
KARTA ISIC
TURYSTYKA
KURSY JĘZYKOWE DLA FIRM

 • OPIS PROGRAMU
 • CZEMU MY?
 • TERMINY
 • WARUNKI
 • PROGRAMY
 • OPŁATY
 • DOKUMENTY
 • PROCEDURY WIZOWE
 • ZGŁOSZENIE POCZTĄ
OPIS PROGRAMU
Program Work & Travel USA to najlepsza i najtańsza okazja do zwiedzenia Ameryki, a przy tym zarobienia niemałych pieniędzy - które umożliwią pokrycie kosztów wyjazdu, pobytu na miejscu, zwiedzania, zakupów, a także dobrej zabawy. Celem programu jest stworzenie możliwości studentom z całego świata, a także w tym z Polski, uczestnictwa w programie wymiany kulturowo - edukacyjnej w Stanach Zjednoczonych w okresie letnich wakacji.  Już od kilkunastu lat studenci z Polski mają niepowtarzalną okazję do spędzenia niezapomnianych wakacji w USA połączonych z możliwością odbycia płatnego stażu!

Work & Travel USA skierowany jest do studentów wszystkich kierunków studiów, stwarzając unikalną szansę do:
 • przeżycia niezapomnianej przygody podczas wyprawy do USA,
 • zobaczenia na własne oczy wspaniałych miejsc, krajobrazów oraz symboli Ameryki, a także odległych destylacji jak Barbados, Dominikana, Hawaje, Kuba czy Karaiby.
 • zakosztowania "amerykańskiego stylu życia",
 • poznania kultury i obyczajów amerykańskich,
 • nawiązania znajomości i przyjaźni ze studentami z całego świata,
 • zdobycia cennego doświadczenia podczas stażu w amerykańskich firmach,
 • i najważniejsze - udoskonalenia znajomości języka angielskiego w praktyce!

Organizatorem W&T jest fundacja amerykańska, która została autoryzowana przez rząd amerykański w zakresie organizacji programu W&T i wydawania dokumentu DS 2019, na podstawie którego uczestnicy mogą ubiegać się o wizę J-1. Fundacja zapewniają studentom pomoc w nagłych wypadkach.

POSTAW NA LINGWISTĘ!

 • Organizujemy program już po raz dwunasty - do tej pory wysłaliśmy ponad 9000 studentów !!!
 • Oferujemy sprzedaż studenckich kart ISIC.
 • Oferujemy najtańsze bilety na rynku.
 • Przy organizacji programu pracuje profesjonalny zespół. Są to osoby, które wielokrotnie w nim uczestniczyły.
 • Współpracujemy z najlepszymi i największymi fundacjami amerykańskimi.
 • Istniejemy na rynku już od ponad 50 lat.
 • Z naszych usług skorzystało już ponad milion klientów.
 • Pracują dla Was nasze biura w Warszawie, Katowicach, Radomiu i Łodzi oraz sieć agentów na terenie całej Polski.
Sami – od początku do końca – zajmujemy się całą procedurą organizacji wyjazdu każdego z naszych klientów.
TERMINY ROZPOCZĘCIA PROGRAMU

Terminy wylotów do Stanów Zjednoczonych ustalamy uwzględniając proponowane przez studenta daty podane w aplikacji zgłoszeniowej. Wpływ na ostateczną datę wyjazdu mają również: data rozpoczęcia stażu, dostępność miejsc w samolotach oraz termin wydania wizy J-1.
• W ramach programu W&T Student może odbywać płatny staż maksymalnie 4 miesią-ce, pomiędzy 25 maja a 1 października 2012.
• Po 4 miesiącach stażu student może pozostać na trenie USA przez 25 dni od daty końcowej na formularzu DS 2019 - w tym czasie student nie może podejmować żadnego zatrudnienia.
WARUNKI UDZIAŁU

 • Wiek: ukończone 18 lat (nie ma już maksymalnego wieku - wcześniej było to 30 lat, po przekroczeniu którego student nie może wziąć udziału w programie),
 • Status studenta studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych albo ucznia szkół licencjackich lub pomaturalnych (muszą trwać min. 2 lata) - ukończony min. pierwszy semestr studiów.
 • W momencie rozmowy o wizę w ambasadzie student może być po obronie pracy licencjackiej/magisterskiej/dyplomowej.
 • Student nie możne korzystać z urlopu dziekańskiego w momencie aplikowania o uczestnictwo w programie ani w trakcie jego trwania,
 • Umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym,
 • Pozytywne zdanie egzaminu z języka angielskiego,
 • Złożenie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów i wpłata wymaganych opłat,
 • Paszport ważny min. do maja 2013,
 • Student powinien posiadać ze sobą w momencie wjazdu do USA min.500$ - sugerujemy większe kwoty,
 • Student musi posiadać i regularnie sprawdzać skrzynkę e-mail
WERSJE PROGRAMU

Wersja I
Student korzysta z własnych kontaktów, rodziny, znajomych czy internetu w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu z firmą amerykańską, która zaoferuje mu staż wakacyjny. Trzeba pamiętać o tym, że oferta stażu musi być sporządzona w formie pisemnej na specjalnym formularzu odpowiedniej fundacji amerykańskiej.
OPŁATY W PROGRAMIE

• I rata - 850 PLN - bezzwrotna, zapewniająca rezerwację miejsca w programie W&T, obejmująca opłatę za egzamin z języka angielskiego.
• II rata
Wersja I - 395 USD - Self Arranged Placement (dla studentów posiadających własną ofertę stażu).

Opłata za program obejmuje:
 • Aplikację o formularz DS 2019.
 • Opłatę SEVIS - 35 USD,
 • 24 h pomoc fundacji amerykańskich w nagłych przypadkach w czasie całego pobytu w USA
Opłata za program nie obejmuje:
 • Biletu lotniczego do USA- od 550 USD (w dwie strony) - cena biletu jest uzależniona od terminu wylotu i miejsca docelowego w USA, stawek, które wprowadzi STA, IATA.
 • Opłaty wizowej - 140 USD (wysokość opłaty wizowej uzależniona jest od Ambasady USA)
 • Opłaty za wpis do bazy RDS – 150 PLN, (obowiązkowo dla wszystkich osób ubiegających się o wizę, Agent ustala datę wpłaty, najczęściej następuje ona przed spotkaniem w Ambasadzie USA),
 • Ubezpieczenia (wielu studentów wykupuje kartę ISIC z ubezpieczeniem na USA).
 • Transportu do i z miejsca pracy.
 • Transferu z lotniska do miejsca odbywania stażu.
 • Kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych.
 • Kosztów zmiany rezerwacji biletu lotniczego (w przypadku niektórych linii lotniczych). Każda zmiana terminu wylotu, po wcześniejszym potwierdzeniu terminu przez biuro, wynosi minimum 550 PLN.
WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Aplikacja zgłoszeniowa Work&Travel 2012.
 2. Umowa Work&Travel 2012 + Ogólne Postanowienia Umowy Work&Travel 2012.
 3. Kserokopia legitymacji studenckiej.
 4. Aktualne zaświadczenie z uczelni, potwierdzające status studenta. Może być ono dołączone na dodatkowym druku, jednak musi być sporządzone w języku angielskim.
 5. Aplikacja fundacji amerykańskiej - Application Form - czytelnie i kompletnie wypełniona.
 6. Wymagane załączniki - 1 zdjęcie legitymacyjne, kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem, serią i numerem), w przypadku "secondtimerów" również ksero posiadanych wiz.
 7. CV i list motywacyjny w formie elektronicznej - skierowane do potencjalnego pracodawcy - można dostarczyć na pendrive bądź przesłać pocztą elektroniczną - opisane i sporządzone w formacie MS Word - należy dostarczyć w terminie do 7 dni od dnia dokonania I raty.
Numer karty studenckiej: ISIC lub Euro<26, ważnej do końca trwania programu. Numer karty należy podać w ciągu 7 dni od dnia wniesienia opłaty rejestracyjnej.
WYMAGANE DOKUMENTY DO AMBASADY USA

Wszyscy muszą przedstawić następujące dokumenty:
 • Paszport ważny przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w USA (tzn. minimum do 30 maja 2013 r.).
 • Formularz: DS-160. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by w każdej rubryce wniosku wizowego była udzielona jasna, precyzyjna słowna odpowiedź. Prosimy nie pozostawiać pustych pól ani nie stawiać kresek - w tych miejscach wpisujemy "NIE DOTYCZY". Wnioski muszą być wypełnione drukowanymi literami. Prosimy o kontakt z biurem, jeżeli nie będziecie znali odpowiedzi na któreś z pytań.
 • Opłata wizowa w wysokości 140 USD (konto ambasady) + 150 PLN (opłata RDS wpłacana w dniu wizyty w konsulacie). Jest to opłata bezzwrotna, pobierana każdorazowo przy staraniu się o wizę bez względu na wynik rozmowy.
 • 1 Zdjęcie spełniające wszystkie niżej wymienione kryteria:
  • zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy;
  • wymiary zdjęcia - kwadrat o boku 5 cm;
  • fotografia kolorowa;
  • tło - białe lub inne jasne, jednolite;
  • twarz na zdjęciu musi mierzyć 3 cm od czubka głowy do podbródka;
  • wzrok i twarz muszą być skierowane prosto w obiektyw aparatu;
  • oboje uszu powinno być widoczne;
  • nie można fotografować się w ciemnych okularach;
  • nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna – foramt jpg
 • Formularz DS-2019 wypełniony i zatwierdzony przez fundację amerykańską oraz podpisany przez osobę ubiegającą się o wizę.

Wnioski o wizę w ramach programów "Work and Travel" mogą być składane w okienku służbowym wyłącznie przez obsługujące dany program firmy, które otrzymały na to zgodę ambasady.
Paszporty osób, które otrzymały wizę J-1, wydawane są razem z formularzem DS-2019.

ZAPISY KORESPONDENCYJNE

UWAGA! Do udziału w programie "WORK & TRAVEL USA" 2012, można zapisać się korespondencyjnie! - poprzez ściągnięcie dokumentów zgłoszeniowych i odesłanie ich do nas po uprzednim wypełnieniu według podanej poniżej procedury. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie takiej formy zgłoszenia do programu ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie mieszkają w pobliżu miast, w których mamy swoje oddziały - jednocześnie pragniemy zapewnić, iż jest to usługa dostępna dla wszystkich studentów pragnących zapisać się do naszego programu w taki właśnie sposób. Postaramy się uczynić wszystko, aby utrzymać wysoki standard usług dla osób wybierających tę opcję.

Procedura:
1. Wydrukujcie, wypełnijcie i podpiszcie:
• Aplikacja Zgłoszeniowa - POBIERZ
• Umowa - POBIERZ
i prześlijcie na adres: ATJ S.A. Lingwista ul. Nowolipki 27 01-010 Warszawa Z dopiskiem: "Zgłoszenie na WAT".
Na Umowie znajduje się numer rachunku banko-wego S.P. Lingwista, na który należy w dokonać wpłaty I RATY za program w wysokości 850 PLN (nie można dokonywać przelewu za pośrednictwem Poczty Polskiej). Kserokopię dowodu wpłaty "I RATY" należy przesłać do biura faksem (nr faksu: 022 / 838 91 54) lub pocztą razem z dokumentami zgłoszeniowymi.

2. Natychmiast po otrzymaniu tych dokumentów prześlemy na podany przez Was adres następujące dokumenty i formularze:
• Egzemplarz Umowy ( z pieczątką firmową i podpisem reprezentanta ATJ S.A. Lingwista),
• Komplet formularzy zgłoszeniowych wraz z Ogólnymi postanowieniami umowy Work & Travel USA 2009.

3. Po otrzymaniu dokumentów wymienionych w punkcie 2 należy postępować według instrukcji podanych w ogólnych postanowieniach umowy Work & Travel USA 2009.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z zapisami korespondencyjnymi albo przed podjęciem decyzji o zapisaniu się do programu, gdy chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem ATJ S.A. Lingwista (tel. 22 / 838 82 97) lub poprzez e-mail: praktyki@lingwista.com.pl
  ATJ S.A: 01-088 Warszawa, ul. Majdańska 19. Kontakt: 01-010 Warszawa ul. Nowolipki 27, tel.:(22)636-76-56, fax:(22)838-91-54.
© 2008 ATJ S.A.